• За нас

 • Венцислав Точков

  Адвокат Венцислав Точков е член на Адвокатска колегия гр. Велико Търново.

  Завършил е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и последваща следдипломна квалификация по Право на ЕС в Софийски университет "Св.Климент Охридски".

  Адвокат Точков има и друга квалификация. Завършил е висше финансово образование в University of Washington, гр.Сиатъл, САЩ.

  Владее английски, испански и руски език.

  Работил е в Bank of America, гр.Сиатъл, САЩ, където е изпълнявал и нотариални функции за щата Вашингтон.

  Бил е асоцииран адвокат към адвокатско дружество Екимджиев и партньори - гр.Пловдив.

  През 2015 г. номиниран за дело на годината в годишните награди "Темида-цената на истината".

  През 2016 г. печели 1-во място, в категория "Дело на годината", в годишните награди на вестник Стандарт.

  Твърдо вярващ и защитаващ правото на справедлив съдебен процес на задържаните и обвинените в извършване на прстъпление, адвокат Венцислав Точков е член на консултативния експертен съвет към водещата международна правозащитна организация Fair Trials International.

 • Доброслава Керекова

  Адвокат Доброслава Керекова е член на Адвокатска колегия гр. Велико Търново от 2005 г.
   
  Завършила е висше юридическо образование в Юридическия факултет на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" и последваща следдипломна квалификация по Право на ЕС в Софийски университет "Св.Климент Охридски".
   
  Владее на професионално ниво английски и немски език.