• Френските работници получиха правото да игнорират шефовете си в неделя

 • 31 декември 2016 г., www.legalworld.bg  

  Френските компании ще бъдат задължени да осигурят на своите работници "правото да се изключат" от задълженията си в неделя.

  От 1-ви януари в страната влиза в сила нов закон, който задължава организациите с повече от 50 служители да договорят с работниците си условията, при които те могат да игнорират позвънявания от фирмата на мобилните им телфони.

  Прекомерната употреба на дигитални устройства е основна причина за редица негативни въздействия върху човешкия организъм от т.нар. "прегаряне" вслествие на прекомерна работа до загуба на сън и семейни проблеми. Новият закон цели да се справи с т.нар. работна култура, в която служителите са "винаги на разположение" на своите началници, което води и до покачване на неплатеното извънработно време. Мярката е въведена от министъра на труда Мириям ел Хомри, която през септември 2015 г. представи доклад, който предупреждава за влиянието върху здравето, което има прекомерното заливане с информация.

  Новият закон задължава работодателите да договорят със своите служители условията по правото им "да се изключват" от работата и да не позволяват на професионалните им задължения да влияят на личния им живот. Въпреки това, новият закон "за изключването", който е част от мащабните френски трудови реформи, не предвижда санкции за работодателите, които не го спазват.

  Някои по-големи компании, като "Фолксваген" и "Даймлер" в Германия, ядрената компания "Арева" и застрахователят "Акса" във Франция, вече са предприели стъпки за ограничаване на работата в извънработно време. сред мерките са прекъсване на имейл връките вечерите и в почивните дни, а някои дори въвеждат, а някои дори въвеждат автоматично унищожаване на имейли, изпратени до слижители в отпуска.