• Наказателно право

 • Адвокатската кантора предлага процесуално представителство и консултации в областта на наказателното право и процес. Разполагаме с нужната експертиза и опит за да Ви бъде оказано ефективно съдействие и помощ при:

  • задържане от органите на досъдебното производство;
  • производство пред съдилищата по наказателни дела от общ, както и от частен характер;
  • представителство на пострадали от престъпление при изготвяне и подаване на жалби до органите на прокуратурата и на досъдебното производство;
  • дела за реабилитация на осъдени лица;
  • предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъпления;
  • обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред;

  Делата от наказателен характер посягат върху най-висшето човешко благо - свободата. Изправени пред такава ситуация Вие имате нужда от защита. Екипът на адвокатската кантора съзнава в пълна степен предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени обвиняемите и подсъдимите. Настойчиво отстояваме интересите на своите клиенти, както и правото им на справедлив съдебен процес.

  Притежаваме експертиза и успешно се развиваме в изготвянето на жалби и представителството пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.