• Вещно право

 • Покупко-продажбата на недвижим имот е важно начинание, както за физическите лица така и за търговските дружества, независимо от размера на техния капитал. В основата на повечето бизнес планове стои закупуването, преустройството и менажирането на правилния за начинанието недвижим имот.

  Кантората ми притежава капацитета и експертизата да Ви асистира за справяне с предизвикателствата, пред които сте изправени в сферата на вещното право. Запознати сме с особеностите на:

  • всички видове разпоредителни сделки с недвижими имоти
  • изготвяне на нотариални актове и предварителни договори
  • проучване историята и правното положение на недвижими имоти
  • снабдяване с необходимите документи за започване и извършване на строителство       на нови сгради и преустройство на съществуващи такива
  • процесуално представителство в искови производства относно собственост
  • водене на преговори с общински и държавни власти

  Също така, разполагаме с услугите на строителна компания, архитект, геодезист и интериорен дизайнер, което ни позволява да предложим пълен спектър от услуги, покривайки всички етапи не само на покупко-продажбата, но и на отдаването под наем и строителството на недвижим имот в България.