• Данъчни декларации в САЩ

  • С всяка изминала година все повече българи придобиват гражданство на САЩ или статут на постоянно пребиваващ (зелена карта), като по този начин те придобиват и статут на американски данъкоплатци.

    През 2010 г. американското правителство прие много по-стриктни задължения за докладване на финансови активи в чужди държави, чрез приемането на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (Foreign Account Tax Comliance Аct - FATCA). Самото приложение на акта започна от 2013 г., а през 2015 г. бе прието със закон и от българските власти. Този акт изисква всички лица от САЩ (американски данъкоплатци), включително и тези живеещи в чужбина, да подават до Агенцията за предотвратяване на финансови престъпления (Finanical Crimes Enforcement Network - FINCEN) към Министерство на финансите в САЩ (Department of Treasury), годишни отчети за финансовите им сметки извън САЩ, както и да подават до Службата за вътрешни приходи на САЩ (Internal Revenue Service) информация относно финансовите си активи извън граница. Законът, от друга страна, изисква от финансови институции извън САЩ да проверяват периодично базите си с данни за индиции, че даден клиент е от САЩ (американски данъкоплатец), след което да докладват на Министерство на финансите в САЩ (U.S. Department of Treasury), активите на дадения клиент - физическо или юридическо лице, както  и личните му данни. Ако службите на САЩ установят неспазване на изискванията на закона за докладване на финансовите активи в чужди държави то на даденото лице могат да бъдат наложени високи глоби достигащи до 50 000 американски долара.

    Съгласно разпоредбите на FATCA и на други данъчни закони в САЩ, много физически и юридически лица свързани със САЩ имат задължения за докладване пред властите в САЩ на приходите и финансовите им активи в България.

    В партньорство със счетоводна къща в САЩ, асистираме на клиентите си при подаване на задължителната годишна данъчна документация пред властите в САЩ.